Pomeranian Start IT

Polityka Prywatności

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Tu nie ma niespodzianek – Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Kruszewscy Biz sp. z o.o. sk. z siedzibą w Poznaniu (61-502), ul. Langiewicza 2/10, o nadanym nr NIP 7822424327 (dalej jako Spółka lub Administrator).

W jaki sposób możesz porozmawiać z nami o swoich danych osobowych?

Masz dwie możliwości: z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub wysyłając e-mail na adres: kontakt@pomeranianstartit.pl

Bez obaw, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Chcesz wiedzieć, jak?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jesteśmy z IT, coś o tym wiemy.

Przetwarzamy Twoje dane, a Ty masz do nich prawa! Zawsze możesz zrobić to:

Od Administratora możesz zażądać:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

  • przenoszenia Twoich danych osobowych.

Masz też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Po co i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

  • Zawarcie i realizacja umowy:
   • realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Twoje żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub kontaktu z pracownikami kontrahenta w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja umowy),
   • archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych),
   • obsługi posprzedażowej, szczeg. rozpatrywania i realizacji reklamacji lub innych roszczeń, prowadzenia procesu windykacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami), realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prowadzenia działalności, m.in. z przepisów prawa podatkowego czy cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c). Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niektóre czynności przetwarzania w ramach realizacji umowy są uregulowane prawnie, ich podanie jest niezbędne w celu realizacji umowy.
   •  

  • Kontakt i korespondencja, w tym drogą elektroniczną (mailowo i za pomocą formularza kontaktowego na stronie www):
   • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań, o które się zwróciłeś/aś, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   • w celu prowadzenia korespondencji w związku z realizacją przepisów prawa, np. przy postępowaniu reklamacyjnym lub realizując prawa wynikające z RODO, np. prawo do dostępu do danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   •  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, dostarczenia zamówionych treści lub spełnienia Twoich żądań. W niektórych przypadkach podanie danych może być wymogiem prawnym, np. gdy jesteśmy zobowiązani zweryfikować wnioskodawcę przed udostępnieniem danych.

Zgodę można w każdej chwili wycofać, zgłaszając wniosek tym samym kanałem komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  • Media społecznościowe:
   • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań, o które się zwróciłeś/aś, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   • tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   •  

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczeg. serwisów. Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

  • wewnętrzna administracja i organizacja pracy, w tym prowadzenie wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa),

  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT (prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób i mienia).

Do kogo trafiają Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy przede wszystkim spółkom powiązanym z grupy Outworking, Trescor oraz Tetos, w celu realizacji zlecanych usług, m.in. kadrowo-płacowych, rachunkowych, księgowych, call center, rekrutacyjnych, a także firmom dostarczającym oprogramowanie księgowe i biurowe, pocztę elektroniczną, platformę elektroniczną do prowadzenia szkoleń online, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, firmom serwisującym oprogramowanie i urządzenia oraz innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT.

Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić również uprawnionym pracownikom Spółki, którzy w imieniu Administratora wykonują zadania związane z przetwarzaniem Twoich danych.

A co z przekazywaniem Twoich danych poza EOG?

Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited i/lub Google Ireland Limited (Serwisy). Zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu Twoich danych poza EOG, w tym do krajów, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. Ochronę danych zapewnia przede wszystkim zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (m.in. szyfrowanie danych). Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności Serwisów (odpowiednio na: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation i https://policies.google.com/). Dane te są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych (wykorzystujemy narzędzia marketingowe i wtyczki społecznościowe na naszej stronie www) oraz w celu utrzymania komunikacji z klientem (media społecznościowe – Facebook, YouTube, LinkedIn). Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Na jak długo zostają z nami Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres zgodny z przepisami prawa. Twoje dane mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub w przypadku udzielonej zgody – do momentu jej wycofania (jednak bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem).

A co, gdy w budynku znajdują się kamery? Monitoring wizyjny

Na terenach budynków, w których świadczone będą usługi szkoleniowe, może być prowadzony monitoring wideo. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w recepcjach budynków.

Czy podejmujemy decyzje w oparciu o Twoje dane?

W oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich podstawie automatycznego profilowania.